Klacht- en tuchtrechtregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop u door mij behandeld bent, dan hoop ik dat u daarover met mij in gesprek gaat. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten (NIBIG). Mijn praktijk voldoet aan de eisen die door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten: Wkkgz

Meer informatie

Via onderstaande links kunt u hierover meer informatie vinden:

Nederlands Instituut ter Bevordering van Integrale Gezondheidszorg NIBIG:
www.nibig.nl

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire RBCZ:
www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html

Als Registertherapeut BCZ ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ):
www.rbcz.nu