Klacht- en tuchtrechtregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop u door mij behandeld bent, dan hoop ik dat u daarover met mij in gesprek gaat. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten (NVST), te weten “Quasir” en de geschilleninstantie “Stichting zorggeschil”.

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten: NVST

Meer informatie

Via onderstaande links kunt u hierover meer informatie vinden:

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten NVST:
www.nvst.nl/klachtenformulier/

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire RBCZ:
www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html

Als Registertherapeut BCZ ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ):
www.rbcz.nu