Manueel praktizijn

Manueel Praktizijn is een beschermde beroepstitel die alleen kan worden toegekend door Dutch Bodywork Academy. Deze titel is als woordmerk en als beeldmerk vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag. De opleiding Manueel Praktizijn is door de FONG geaccrediteerd als Hbo-opleiding.

De opleiding Manueel Praktizijn bestaat uit de modules Shiatsu therapie, Klassieke of Sport Massage, Segmentale Massagetherapie, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming. Om voor het diploma Manueel Praktizijn in aanmerking te komen, moet de kandidaat bovendien bij DBA de certificaten anatomie, fysiologie en pathologie behaald hebben. Het Diploma Manueel Praktizijn® kwalificeert de bezitter als therapeut

De beroepsgroep Manueel Praktizijn is een groep van massagetherapeuten die met manuele technieken werken aan mensen met lichamelijke gezondheids- en beweegklachten. Een Manueel Praktizijn heeft een gedegen opleiding gevolgd in meerdere manuele behandelmethoden en heeft zich een onmisbare theoretische basiskennis eigen gemaakt om als gediplomeerd en gecertificeerd manueel therapeut te mogen en te kunnen functioneren.

De verschillende werkvormen worden holistisch ingevuld. Holisme betekent in dit verband een creatieve invulling van de therapie om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de individuele behoeften van iedere cliënt. Uiteraard is de onderlinge integratie van de verschillende werkvormen een belangrijk onderdeel.

De Manueel Praktizijn is als lid aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten NVST. Door deze registratie als erkend zorgverlener komen de behandelingen van de Manueel Praktizijn in aanmerking voor vergoeding (geheel of gedeeltelijk) door de zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Raadpleeg voor vergoeding van de (Shiatsu) therapie uw polis die massage en/of Shiatsu therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden. De behandelingen van een Manueel Praktizijn worden doorgaans gerekend tot de z.g. alternatieve therapieën of de groep van natuurgeneeswijzen en vallen onder de aanvullende zorgverzekering.

Een verwijzing door een huisarts is niet noodzakelijk. Soms echter wel raadzaam eerst uw huisarts te raadplegen over lichamelijke klachten.

Als therapeut is het belangrijk om jaarlijks aan (na)scholing verplichtingen te voldoen. Dit ook om de Medische Basiskennis te onderhouden. Ook therapie specifiek scholingen worden gevolgd om zo up-to-date te blijven en te ontwikkelen.

Tarief manueel praktizijn

Eerste consult€ 70,00
Vervolgconsult€ 57,50

Prijswijzigingen voorbehouden.

Voorlopig kunnen we alleen nieuwe patiënten aannemen voor fysiotherapiebehandelingen.