Echografie

Met echografie kan je echt zien waar de klacht zit!

Als je een klacht van de patiënt niet goed in beeld kunt brengen of je wilt nog een extra bevestiging van hetgeen je in de intake en onderzoek hebt gevonden, dan kan echografie de oplossing zijn.  Echografie geeft je toegevoegd inzicht bij het onderzoek en de evaluatie van de klachten van jouw patiënt. Hiermee word je oordeel nog betrouwbaarder, waardoor het behandelplan nog beter afgestemd kan worden. Dit geeft duidelijkheid voor de patiënt en optimaliseert de behandeling.